2015

Esdevenir públic. Premi Internacional a la Innovació Cultural

CCCB

El Premi Internacional a la Innovació Cultural és un certamen biennal convocat pel Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) amb l’objectiu d’estimular la innovació en l’àmbit de la cultura, reconèixer la importància de la investigació com a part integral dels projectes i explorar els possibles escenaris culturals dels pròxims anys.

Els membres del jurat han decidit atorgar el Premi Internacional a la Innovació Cultural 2014-2015 ex aequo als projectes CulTime i Esdevenir Públic.

Esdevenir públic es planteja com un experiment amb el públic, però, sobretot, amb la missió pública del museu. El museu esdevé públic quan el públic és qui passa a produir el museu, quan aquest esdevé un mediador més de la institució i quan incideix en la configuració de les seves polítiques.

Esdevenir públic implica un conjunt d’organitzacions de la societat civil, artístiques i de l’entorn educatiu en un procés d’investigació i comissariat col·laboratiu, amb el qual es problematitza la institució museística alhora que se’n repensen les potencialitats per mitjà de diferents intervencions. El procés ha de servir de palanca, així mateix, per generar un prototip que permeti el diàleg continuat i a llarg termini entre la societat civil, el sector educatiu, el CCCB i els altres museus de Barcelona.

Esdevenir públic és una possibilitat per renovar l’esfera pública del museu d’una manera inèdita: ni el museu ni el patrimoni no es conceben com uns espais exemplificadors, sinó que es talla amb aquesta tradició per entendre que aquests recursos són comuns per tal com són controvertibles.