2010-2014

De com convertir un museu en arena

Museu Abelló

 

El museu com a espai públic. Pràctica artística i contextos socials.

L’Aparador, la façana transparent del Museu Abelló, és un espai d’exposició que es basa en l’expectativa d’immediatesa entre la mostra de projectes artístics i la recepció per part dels vianants del carrer Berenguer III. Però la interrelació del museu amb l’espai públic, i de la institució museística amb la societat en general, és força més complexa i realment va més enllà de la substitució d’un mur per un vidre.

Amb el cicle “De com convertir un museu en arena” pretenem indagar en aquesta dimensió social del museu i incidir, per mitjà de la producció de diferents projectes artístics, en les diferents implicacions que té definir el museu en relació amb la col·lectivitat i com a institució pública.

El lema que es proposa per anomenar el cicle és polisèmic: “De com convertir un museu en arena” pren la forma de títol de tractat clàssic per fer una doble al·lusió. Primerament, a la necessitat d’ultrapassar la funció conservadora del museu i fins i tot anihilar-la, reduir-la a pols, a arena. Atesa la funció conservadora del museu, destruir-lo no representa sinó un oxímoron. I, en segon lloc, es pren el significat d’arena que s’empra en teoria política, el d’arena pública: el museu, per tant, es concep com un espai per a la discussió i el debat a l’entorn d’afers que afecten la col·lectivitat.

Així, seguint la voluntat del Museu Abelló de disposar de mitjans per relacionar de manera directa el museu amb el carrer, proposem un cicle de L’Aparador que posa l’èmfasi en dos elements: d’entrada, articular processos per disseminar socialment el debat a l’entorn de les pràctiques culturals i artístiques. I també problematitzar la funció del museu, tant en l’època actual com en relació amb la seva funció primigènia d’afirmar i preservar un domini cultural determinat.

 

1a Intervenció:
Vitrines
, a càrrec d’Oriol Vilanova
Del 8 d’abril al 4 de juliol de 2010

2a Intervenció:
The science of fake
, a càrrec de Alba Mayol
Del 16 de juliol al 8 d’octubre de 2010

3a Intervenció:
twiter.com/museuabello
, a càrrec de LaFundició
Del 22 d’octubre de 2010 al 29 de gener de 2011

4a Intervenció:
El Gegant Menhir
, a càrrec de Lola Lasurt

5a Intervenció:
Viatge a l’Àfrica Blanca
, a càrrec de Daniela Ortiz
Del 7 de juliol al 20 de novembre de 2011

6a Intervenció:
Una cartografia sentimental del Vallès Oriental
, a càrrec de Mississipi Produccions
De l’1 de desembre de 2011 al 26 de febrer de 2012

7a Intervenció:
Parades pel canvi
, a càrrec d’Albert Liza
Del 24 de març al 29 de juny de 2012

8a Intervenció:
Moledo
, a càrrec d’Antonio Gagliano
Del 12 de juliol al 2 de desembre de 2012

9a Intervenció:
La formació d’un museu
, a càrrec de Mireia c. Saladrigues
Del 13 de desembre de 2012 al 3 de març de 2013

10a Intervenció:
Esperit salvatge
, a càrrec de Quim Packard
Del 4 de juliol al 17 de novembre de 2013

Intervenció s/n
La Síndrome de Sherwood, a càrrec de Núria Güell.
Intervenció no realitzada degut a la censura practicada per part de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.

11a Intervenció:
Exercicis de memòria aplicada. Un intent de reconèixer el que és, a càrrec de Tanit Plana i Laia Ramos
Del 28 de novembre de 2013 al  26 de gener de 2014

12a Intervenció:
El museu com a frontissa. Mediacions i friccions entre el museu i la ciutadania, a càrrec de Javier Rodrigo
Del 7 de març a l’11 de maig  de 2014