2008

Zona Intrusa 2

Institut Municipal d'Acció Cultural. Mataró

Zona Intrusa 2 és la segona edició d’un projecte artístic i educatiu que té per intenció apropar l’art contemporani als centres educatius. Es basa en una exposició itinerant i un programa d’activitats educatives que es varen dur a terme a vuit centres d’educació secundària de Mataró entre els mesos de setembre i desembre de 2008, amb els quals s’ha articulat un marc per a la reflexió a l’entorn de la producció de l’art i la cultura contemporanis.

S’han desenvolupat diferents dinàmiques amb artistes, professors i estudiants per a l’anàlisi de diferents pràctiques culturals, els mecanismes que s’utilitzen per a la seva producció, difusió, valoració, així com els diferents agents que intervenen aquests processos. Així mateix, s’ha considerat el sistema educatiu com un context cultural més, amb l’anàlisi dels mecanismes i els agents que, en aquest cas, actuen als mateixos centres educatius.

Per a la concepció de l’exposició final a l’Espai f es va procurar implicar a estudiants i professors, amb la voluntat d’oferir un relat del procés que es va seguir amb Zona Intrusa en estreta connexió amb els continguts, les reflexions i les intervencions que s’han generat als instituts.