2013-2014

LaFundició: Espai 14-15

Fundació Joan Miró

Espai 14-15 consisteix en un doble desplaçament. Per una banda, respecte als llocs de l’art: amb l’obertura d’un nou espai de la Fundació Joan Miró al barri de Bellvitge es convida als artistes, projectes, productors i públics que conflueixen a l’entorn d’Arqueologia preventiva a experimentar amb d’altres possibilitats d’interrelació i de produir coneixement. Per altra banda, respecte els llocs de memòria: l’Espai 14-15 té per ànim establir connexions amb diferents sectors socioculturals, acoblar agents i sumar casos per configurar nous escenaris des d’on eixamplar els debats a l’entorn de la memòria col·lectiva.

El col·lectiu LaFundició disposa des de principis de 2013 d’un petit local a aquest barri de L’Hospitalet, des on es procura una esfera de diàleg i negociació amb agents i grups diversos. Una vegada aquest local es planteja també com a seu de l’Espai 14-15, es pensa en la possibilitat de posar en relació els projectes d’Arqueologia preventiva amb Bellvitge50, el programa d’actes amb què es commemora el 50è aniversari del barri l’any 2015, així com també una altra commemoració que afecta actualment a tot Catalunya com és el Tricentenari 1714.

La possibilitat de connectar dues celebracions memorials dispars, que actuen a diferent escala i que s’articulen segons discursos igualment diversos, permet ampliar les col·laboracions d’Arqueologia preventiva en el seu assaig d’alternatives en matèria de memòria col·lectiva i, així mateix, estendre el debat a l’entorn de la producció cultural, la institucionalització de valors i la construcció identitària que incumbeix tant al camp de la historiografia com el de la mateixa pràctica de l’art contemporani.